เอสอีเอซี ตอกย้ำโมเดลการเรียนรู้ “YourNextU” พัฒนาและยกระดับศักยภาพ ‘ทรัพยากรมนุษย์’ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด “Lifelong Learning Community” เพื่อปลดล็อคความคิด เพิ่มพลังบวก สร้างสูตรสำเร็จสู่ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างยั่งยืน ผ่านเวทีเสวนา “#สุขนอกกล่อง -Open BOX, Open MIND – คุณก็รู้…ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้” พร้อมชวน 2 บุคคลต้นแบบที่กล้าปรับเปลี่ยนมายด์เซ็ต อเล็กซ์ เรนเดลล์ และมัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างมุมมอง

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้หลายคนยังไม่สามารถเข้าถึงวิธีการเรียนรู้ที่แท้จริงในการพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่ เพราะคนเหล่านั้นยังติดอยู่ใน ‘กล่อง’ หรือ ‘กรอบความคิด’ ที่คอยปิดกั้นตัวตนของเรากับคนรอบข้าง โดยส่วนใหญ่ยังละเลยกับความคิดหรือลืมนึกไปว่า ‘คนเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้’ หลายต่อหลายครั้งที่คนเราใส่ใจและให้ความสำคัญแต่กับเป้าหมายของตนเองและเมื่อต้องเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆ ทั้งด้านบุคคลหรือผลงานขององค์กร ก็มักจะมองหาวิธีการ หรือ เครื่องมือ เพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงความคิดพื้นฐานที่เป็นหัวใจสำคัญและของความท้าทายที่แท้จริงภายในใจคน และสิ่งสำคัญที่ SEAC เน้นย้ำมาโดยตลอด คือ ต้องการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อเปลี่ยนมายด์เซ็ต (Mindset) หรือมุมมองเดิมๆ ให้หันมาเปิดใจมองถึงความต้องการและความสำเร็จร่วมกัน พร้อมกระตุ้นให้ในสังคมไทยเกิดการรีสกิล (Reskill) อย่างต่อเนื่อง เพราะ “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Learn) กล้าลบสิ่งเดิมๆ ทิ้งไป (Unlearn) และการเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn) ตลอดเวลา

เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ SEAC ได้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ “Lifelong Learning Community” ผ่านการจัดงานเสวนา “#สุขนอกกล่อง – Open BOX, Open MIND – คุณก็รู้…ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้” พร้อมเชิญ 2 บุคคลต้นแบบมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดที่ทำให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนมายด์เซ็ต นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราได้อย่างไร โดยเฉพาะในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว มีการแข่งขันสูงขึ้น และมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการปรับมายด์เซ็ต (Mindset)ให้คนเราเห็นความสำคัญของจุดมุ่งหมาย ความท้าทาย และความต้องการของคนอื่นตามแนวคิดเรื่อง Outward Mindset หรือการเอาตัวเองออกจากกล่องที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นตัวปลดล็อคและแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน

2  บุคคลต้นแบบที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “#สุขนอกกล่อง – Open BOX, Open MIND นำโดย อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์ พระเอกคลื่นลูกใหม่ที่ทุกคนจับตามอง กับมุมมองความคิดและวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร สู่บทบาทครั้งใหม่กับกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า และมัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย สาวมากความสามารถที่ไม่ว่าเธอจะเอาดีทางด้านนักแสดง นักร้อง หรือนักเขียน ก็ดูมีความคิดล้ำลึกและมีแง่คิดในทุกด้าน

สิ่งที่ท้าทายที่สุด ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อกันอย่างผิวเผิน แต่อยู่ที่ว่าเราจะกล้าทลายกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อให้สามารถมองโลกผ่านเลนส์และมุมมองใหม่ๆ อย่างลึกซึ้งได้หรือไม่ ซึ่งเวทีเสวนาในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Community) ที่สามารถจุดประกายความคิดในการเรียนรู้ของคนได้อีกหลายๆ คน และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SEAC ที่ต้องการส่งสารถึงคนในสังคมไม่ให้หยุดการเรียนรู้และมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงตัวอย่างที่สามารถสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการมองโลกในมุมมองใหม่ โดยให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ หรือที่เรียกว่า การมองโลกแบบ Outward Mindset ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่SEAC ได้เปิดสอนภายใต้โมเดลการเรียนรู้ “YourNextU”