October 31, 2018

เช็คด่วน! ลักษณะ 7 ประการของผู้นำ

ในงานสัมมนาระดับโลก “The New Language of Leadership” โดยศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง ( SEAC) ครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้ทำความรู้จักกับอาวุธใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ร่วมพลิกมุมมองของ “ผู้นำ” ผ่านมันสมองอันเฉียบแหลมของนักสร้างแบรนด์มือฉมัง “ไมเคิล เวนทูร่า” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท ซับ โรซ่า (Sub Rosa) เจ้าของบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จอันแรงกล้าด้วย “ภาษาใหม่” ที่ถูกนำมาใช้สร้างความสำเร็จและฉีกกรอบธุรกิจให้กับองค์ชั้นนำระดับโลก

ภายในงาน นอกจากจะนำเสนอถึงเรื่องราวของ “ภาษาใหม่” ที่จะเข้ามาทลายกำแพงที่กั้นความคิดของผู้นำให้รู้ทันความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ด้วยคำว่า “การเข้าใจแบบหยั่งรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น” หรือ Empathy และรู้จักนำความเข้าใจแบบลึกซึ้งดังกล่าวมาใช้ให้ถูกบริบทและห้วงเวลา (Applied Empathy) ยังมีการพูดถึง ลักษณะ 7 ประการของผู้นำที่จำเป็นต้องมี ประกอบด้วย

1.Sage-นักปราชญ์ คือ ผู้นำที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ณ วินาทีนั้น เพื่อทำความเข้าใจทุกอย่างอย่างลึกซึ้ง

2. Inquirer – นักสืบ / นักสืบสวน คือ ผู้นำที่มีลักษณะตั้งคำถามได้เก่ง เพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบที่ตรงจุดที่สุด

3. Convener – ผู้ดูแลทุกข์สุข คือ ผู้นำที่คอยดูแลถามไถ่เข้าใจและดูแลทุกข์สุขของพนักงาน

4. Confidant – เพื่อนคู่คิด คือ ผู้นำที่มีลักษณะเป็นผู้ฟังที่พร้อมรับฟังอย่างแท้จริง

5. Seeker – ผู้กล้า คือ ผู้นำที่พร้อมเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและความท้าทาย

6. Cultivator – ผู้เชื่อมโยง คือ ผู้นำที่มีความสามารถในการมององค์กรในภาพใหญ่ เพื่อผลักดันให้เติบโต สามารถนำคนให้ไปสู่ปลายทางที่ถูกต้อง

7. Alchemist นักเล่นแร่แปรธาตุ คือ ผู้นำที่เป็นนักทดลอง เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้จากการสร้างสรรค์และความผิดพลาด

เอาเป็นว่าผู้นำในองค์กร หรือ เป็นหัวหน้างานลองเช็คดูซิว่า ขาดคุณสมบัติข้อไหนไปหรือเปล่า จะได้รีบหามาเติมให้ครบด่วนเพื่อจะได้เป็นผู้นำสายพันธุ์ใหม่ที่พร้อมยืนหยัดอยู่ในโลกแห่งความท้าทายนี้ได้อย่างมั่นคง