INSIGHTS

Blog

SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เดินหน้าร่วมกันออกแบบ หลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2”

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis เชิงทฤษฎีผสมการปฏิบัติ ‘Blended Learning Journey’ เพื่อรุกตอบโจทย์ความต้องการตรงจุด ทั้งผู้เรียนเเละตลาด SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์ “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” ที่ร่วมกันออกแบบ ผสานจุดแข็งขององค์กรการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเร่งอัพสกิลนักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย Hard Skills และ Essential Skills ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต เพื่อสร้างการแข่งขันในตลาดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า “SEAC เน้นย้ำเสมอว่า ยิ่งเศรษฐกิจโลกหมุนเร็วเท่าไหร่ มนุษย์ยิ่งต้องพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อเป็นรากฐานของสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING โดยมุ่งเน้นการคัดสรรเนื้อหา…

3 วิธีปฏิบัติ ลดความขัดแย้งในทีม ด้วยเทคนิค SAM

ในชีวิตการทำงาน “ความขัดแย้ง” คือเรื่องปกติที่ทุกทีมจะต้องเจอ เมื่อเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ยาก สิ่งที่ผู้นำควรโฟกัสจึงไม่ใช่การมองหาคนที่เหมือนๆ กันมาอยู่ในทีม แต่ควรจะเป็น การหาวิธีมาบริหารจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้คนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยทำให้ทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ วิธีคิดแบบ “SAM” วิธีคิดแบบ SAM คืออะไร แล้วแนวคิดนี้ช่วยให้ทีมงานเข้าใจกันได้อย่างไร? SAM มาจากคำว่า S = See Others มองไปที่ปัญหา เป้าหมาย และความต้องการของผู้อื่น A = Adjust Efforts ปรับจูนเป้าหมายและความต้องการของเรา ให้เข้ากันกับเป้าหมายและความต้องการของของผู้อื่น M = Measure Impacts ประเมินว่า เราปรับจูนความต้องการของเรากับผู้อื่นได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่จะทำให้ทีมเข้าใจแนวคิดนี้ คือหัวหน้าทีมต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในทีม ได้มีโอกาสพูดคุยกันด้วยคำถามต่อไปนี้ และควรทำการจดบันทึกคำตอบที่ได้เอาไว้ 1.สิ่งที่ฉันทำ ส่งผลต่องานของคุณอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและทางลบ คำถามนี้ ทำให้เกิดการ “See Others” จากการที่แต่ละคนในทีมได้เปิดเผยออกมาว่า ตรงไหนกำลังเป็นปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ…

Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่

ทำความรู้จัก Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่ ติดอาวุธรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้ทุกองค์กรต่างต้องการก้าวเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของตน แต่หลายองค์กรยังประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับดิสรัปชั่น (disruption) ที่จู่โจมเข้ามาในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประกอบธุรกิจในทุกระดับเกิดความผันผวนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ล่าสุด SEAC (เอสอีเอซี) หรือ South East Asia Center ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งบริษัทในเครือของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวเมื่อปี 2562 ภายใต้สถานการณ์โควิด SEAC มองว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้คงหนีไม่พ้น “คนในทีม” และคนสำคัญในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย คือ “ผู้นำ” ซึ่งผู้นำที่มีทักษะ Outward Leadership คือการบริหารจัดการทีมที่ดี จะสามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายระหว่างทางได้ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่าย และถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสวยงาม โดย SEAC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับคนและยกระดับศักยภาพองค์กร ได้แนะนำให้รู้จักสองความแตกต่างของภาวะความเป็นผู้นำแบบ Inward ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และแบบ Outward ที่เห็นใจคนอื่น (Outward Leadership)…

SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เดินหน้าร่วมกันออกแบบ หลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2”

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis เชิงทฤษฎีผสมการปฏิบัติ ‘Blended Learning Journey’ เพื่อรุกตอบโจทย์ความต้องการตรงจุด ทั้งผู้เรียนเเละตลาด SEAC (เอสอีเอซี) ร่วมมือ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าชูหลักสูตรศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทางเศรษฐศาสตร์ “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” ที่ร่วมกันออกแบบ ผสานจุดแข็งขององค์กรการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเร่งอัพสกิลนักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ ด้วย Hard Skills และ Essential Skills ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต เพื่อสร้างการแข่งขันในตลาดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า “SEAC เน้นย้ำเสมอว่า ยิ่งเศรษฐกิจโลกหมุนเร็วเท่าไหร่ มนุษย์ยิ่งต้องพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อเป็นรากฐานของสังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING โดยมุ่งเน้นการคัดสรรเนื้อหา…

3 วิธีปฏิบัติ ลดความขัดแย้งในทีม ด้วยเทคนิค SAM

ในชีวิตการทำงาน “ความขัดแย้ง” คือเรื่องปกติที่ทุกทีมจะต้องเจอ เมื่อเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ยาก สิ่งที่ผู้นำควรโฟกัสจึงไม่ใช่การมองหาคนที่เหมือนๆ กันมาอยู่ในทีม แต่ควรจะเป็น การหาวิธีมาบริหารจัดการความขัดแย้ง เพื่อให้คนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยทำให้ทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ วิธีคิดแบบ “SAM” วิธีคิดแบบ SAM คืออะไร แล้วแนวคิดนี้ช่วยให้ทีมงานเข้าใจกันได้อย่างไร? SAM มาจากคำว่า S = See Others มองไปที่ปัญหา เป้าหมาย และความต้องการของผู้อื่น A = Adjust Efforts ปรับจูนเป้าหมายและความต้องการของเรา ให้เข้ากันกับเป้าหมายและความต้องการของของผู้อื่น M = Measure Impacts ประเมินว่า เราปรับจูนความต้องการของเรากับผู้อื่นได้หรือไม่ หรือมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มเติม วิธีปฏิบัติง่ายๆ ที่จะทำให้ทีมเข้าใจแนวคิดนี้ คือหัวหน้าทีมต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกคนในทีม ได้มีโอกาสพูดคุยกันด้วยคำถามต่อไปนี้ และควรทำการจดบันทึกคำตอบที่ได้เอาไว้ 1.สิ่งที่ฉันทำ ส่งผลต่องานของคุณอย่างไรบ้าง ทั้งในทางบวกและทางลบ คำถามนี้ ทำให้เกิดการ “See Others” จากการที่แต่ละคนในทีมได้เปิดเผยออกมาว่า ตรงไหนกำลังเป็นปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ…

Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่

ทำความรู้จัก Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่ ติดอาวุธรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง ยุคนี้ทุกองค์กรต่างต้องการก้าวเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของตน แต่หลายองค์กรยังประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับดิสรัปชั่น (disruption) ที่จู่โจมเข้ามาในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประกอบธุรกิจในทุกระดับเกิดความผันผวนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ล่าสุด SEAC (เอสอีเอซี) หรือ South East Asia Center ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งบริษัทในเครือของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวเมื่อปี 2562 ภายใต้สถานการณ์โควิด SEAC มองว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้คงหนีไม่พ้น “คนในทีม” และคนสำคัญในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย คือ “ผู้นำ” ซึ่งผู้นำที่มีทักษะ Outward Leadership คือการบริหารจัดการทีมที่ดี จะสามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายระหว่างทางได้ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่าย และถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสวยงาม โดย SEAC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับคนและยกระดับศักยภาพองค์กร ได้แนะนำให้รู้จักสองความแตกต่างของภาวะความเป็นผู้นำแบบ Inward ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และแบบ Outward ที่เห็นใจคนอื่น (Outward Leadership)…

Video

Learn more about our organization, our mission and the various capability development programs we offer, from the people who have completed them successfully.

SELF DISRUPTION PODCAST

Listen more and deep dive into the lifelong learning of leadership and innovation

Video

Learn more about our organization, our mission and the various capability development programs we offer, from the people who have completed them successfully.

SELF DISRUPTION PODCAST

Listen more and deep dive into the lifelong learning of leadership and innovation