September 11, 2017

Silicon Valley เรียกสิ่งนี้ว่า “นวัตกรรม”

ผู้คนส่วนใหญ่มักเรียกสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีว่า “นวัตกรรม”  แต่แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีไม่ใช่นวัตกรรม แต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของนวัตกรรมต่างหาก

 

“Technology is one outcome of innovation”

 

ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ขึ้นมา เช่น รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ประหยัดพลังงาน

 

อะไรที่เรียกว่า เทคโนโลยี? อะไรที่เรียกว่า นวัตกรรม?

 

จากข้อมูลด้านบน เทคโนโลยี คือ รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ในขณะที่ นวัตกรรม คือ การตอบโจทย์ของการประหยัดพลังงาน

 

กล่าวคือ นวัตกรรม (Innovation) เป็น การคิดค้น (Inventive) อย่างสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อตอบโจทย์ (Problem-Solving) ในขณะที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการ ดังนั้นแล้ว นวัตกรรมไม่เท่ากับเทคโนโลยี

หากคุณรู้จัก Silicon Valley เมืองแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก

 

Silicon Valley เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของหลายๆ บริษัท อาทิ เช่น Google, Facebook, Microsoft, Amazon และอื่นๆ   ที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของมนุษย์หัวกะทิที่ทุกวินาทีของพวกเขาจะหมดไปกับการนั่งคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

 

จากการสังเกตพฤติกรรมของพนักงานในที่แห่งนี้พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ใน Silicon Valley มักจะไม่มีเวลาที่จะออกไปทำธุระส่วนตัว นอกเสียจากจะออกไปเดินเล่นตามห้างหรือสวนสาธารณะ และปัญหาที่ค้นพบกับพนักงานก็คือ “สุขภาพฟัน” เนื่องจากไม่มีเวลาไปหาทันตแพทย์ นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ ในปี 1997 Onsite Dental จึงได้ออกแบบแนวคิดการบริการและรักษาสุขภาพฟันแบบถึงหน้าออฟฟิศ! กล่าวคือ พนักงานไม่ต้องเสียเวลาลางาน หรือ ต้องขับรถออกไปที่คลินิก

 

หากใครได้มีโอกาสเดินไปทางยัง Silicon Valley เราจะพบกับ รถบัสที่มีคำว่า Onsite Dental อยู่ตามบริเวณลานจอดรถของบริษัท

 

สิ่งนี้แหละครับ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ที่แท้จริง

การบริการของ Onsite Dental ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์พนักงานจริงๆ เพราะพวกเขาเข้าใจปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้น

สังเกตเห็นไหมครับว่า นวัตกรรมของ Onsite Dental นี้ ไม่ได้เกี่ยวกับข้องเทคโนโลยีล้ำสมัยเลยแม้แต่น้อย หากแต่เข้าใจความต้องและปัญหาของผู้ใช้จริงๆ

ดังนั้นแล้ว หลักการหานวัตกรรม มีง่ายๆ แค่นี้ครับ คือ หาความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงให้เจอ แล้วก็หาทางออกให้กับสิ่งเหล่านั้นเสีย นั่นแหละ … นวัตกรรม