แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบสมาชิกรายปี

เปลี่ยนวิกฤติ พิชิตโอกาส

สำหรับลูกค้าองค์กร... ที่พร้อมเดินหน้าฝ่าวิกฤติ COVID-19
กับแพ็คเกจสุดคุ้มที่คุณเลือกได้

ผลิตภัณฑ์จากหลักสูตรสถาบัน Ken Blanchard

หลักสูตรจากสถาบัน Ken Blanchard ช่วยพัฒนาผู้นำที่ทำงานเชิงรุก
เน้นผลลัพธ์ในการทำงาน ผู้นำที่สามารถสร้างความร่วมมือมากขึ้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มการรักษาบุคลากรในองค์กร
และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างแท้จริง

Situational Leadership ® II
Experience

สถานการณ์ที่แตกต่าง ต้องการผู้นำที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ SLX
เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำคัญเพื่อให้คุณเป็นผู้นำต้นแบบที่บุคลากร
ต้องการเอาเป็นแบบอย่าง

การเป็นผู้นำในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน

เตรียมตัวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดผ่านหลักสูตร 5 วัน ที่ซิลิคอนวัลเลย์

DESIGN
THINKING

แนวคิดสำคัญที่ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา
และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

เราเชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงของมนุษย์ คือความสามารถในการเรียนรู้
ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
SEAC (Southeast Asia Center) คือศูนย์พัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน
ที่มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความปรารถนา
ในการเรียนรู้ของคนทุกคน

ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต จะช่วยปลดล็อคความสามารถของคนให้ใช้ได้อย่างเต็มที่ และนำไปสู่การค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ SEAC จึงมีบริการหลายด้านที่ครอบคลุมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาและการทำวิจัย เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรและบุคลากรสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านภาวะผู้นำ นวัตกรรม และการทำธุรกิจยุค 4.0

SEAC หรือที่เคยรู้จักกันในนาม เอพีเอ็ม กรุ๊ป ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และเสริมสร้างทักษะต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อกรกับโลกที่มีความท้าทาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ เรายังร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่สร้างสรรค์และครอบคลุมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ภายใต้สังคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรายังมีการปรับบริบทในหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะและตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้เรียน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ด้วยความใส่ใจถึงความต้องการและวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจและความมุ่งมั่นบนเส้นทางแห่งความรู้ เราจึงออกแบบวิธีการเรียน ที่ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกสรรที่จะเรียนรู้ ได้จากทุกที่ทุกเวลา

มาเรียนรู้เพื่อปลดล็อคศักยภาพในตัวคุณ เพื่อความสำเร็จของตัวคุณเองและผู้คนรอบข้าง

วิดิโอ

YourNextU…ให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลขึ้น ด้วยการเรียนรู้
มาเพิ่มความรู้ เสริมทักษะให้รอบด้าน ที่ YourNextU
Lifelong Learning...เพราะชีวิตไม่ใช่ "เส้นตรง"
SEAC Success Story - Nan Yang Textile Group of Companies
ดูทั้งหมด

ข้อมูลเชิงลึก

ดูทั้งหมด

กิจกรรมและอีเวนท์

พัฒนาความสามารถ ปลูกฝังแนวความคิดใหม่ ผ่านการสร้างเครือข่าย
และโอกาสในการแบ่งปันความรู้กับงานอีเวนท์ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำ

ดูรายละเอียดและกำหนดการงานอีเวนท์

พาร์ทเนอร์ของเรา