กันยายน 25, 2020

สรุปมาให้แล้วกับคำถามที่ถูกถามมาบ่อยที่สุดในหมู่คนทำงานว่ากรอบ ความคิดแบบ Growth Mindset VS. Outward Mindset ต่างกันอย่างไร? ทำไมเป็นทักษะมาแรงที่ต้องมีของยุคนี้

Growth Mindset VS. Outward Mindset
วิธีคิด 2 แบบต่างกันอย่างไร


เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมาก
จึงขอแบ่งปันตามที่เข้าใจในมุมคนที่มีโอกาสถ่ายทอด 2 เรื่องนี้
และได้อ่านบทความเพิ่มเติมจาก Arbinger

1. โฟกัสต่างกัน
Growth mindset เน้นที่ Self-view (ฉันมองตัวเองอย่างไร)
Outward mindset เน้นที่ how I view others in relation to me (ฉันมองคนอื่นอย่างไรในความสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกัน)

2. จุดประสงค์ต่างกัน
Growth mindset เน้นที่ Learn & grow
Outward mindset เน้นที่ Live & work collaboratively

3. When Growth meets Outward
อันนี้น่าสนใจค่ะ เพราะมีคำถามว่าเป็นไปได้ไหม
ที่เรามี Mindset ทั้งสองมิติในคนเดียวกัน
ขอขยายความให้เห็นใน 4 รูปแบบที่เป็นไปได้ดังนี้

3.1 Growth + Inward mindset: I’m my own hero
คนกลุ่มนี้เชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้เติบโต
แต่อาจจะอยู่บนความลำบากของผู้อื่น
เพราะมุ่งมั่นมาก แต่มากจน Blind
หรือละเลยความสำคัญของคนรอบข้าง
ไม่ทันเห็นว่าความต้องการตนเองสร้างปัญหาให้คนรอบข้างอย่างไร
เป็นแนว Super competitive

3.2 Growth + Outward mindset: The beloved coach
คนกลุ่มนี้เชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้เติบโต
และให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเช่นกัน
จะมีความพยายามและนำพาหรือสนับสนุนผู้อื่น
ให้ไปถึงจุดหมายด้วยกัน
เป็นผู้นำที่มีความสามารถและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

3.3 Fixed +Inward mindset: The gatekeeper
คนกลุ่มนี้เชื่อว่าศักยภาพนั้นมีข้อจำกัด
และไม่ตระหนักว่าตนเองนั้นสร้างผลกระทบอะไรกับคนรอบข้าง
มีแนวโน้มที่จะโฟกัสกับความต้องการหรือปัญหาของตนเอง
ระแวดระวังคำวิจารณ์ที่ทำให้ตนเองรู้สึกไม่ดี
ขาดการเปิดใจเปิดรับต่อผู้อื่น

3.4 Fixed + Outward mindset: The happy camper
คนกลุ่มนี้เชื่อว่าศักยภาพมีข้อจำกัด
และเห็นว่าผู้อื่นก็มีข้อจำกัด ความต้องการ ความท้าทายไม่ต่างกัน
มีแนวโน้มที่จะหยุดเมื่อเจอปัญหา
หรืออยู่ไปเรื่อย ๆ กับสถานการณ์ท้าทายที่เผชิญอยู่
พยายามเข้าใจปัญหาคนรอบข้าง
แต่อาจจะไม่ได้ช่วยแนะนำหรือชวนให้หาทางออก
.
?คำถามคือ ?
เราอยากทำงานและใช้ชีวิตกับคนที่มีชุดความคิดแบบไหน

เรียบเรียงโดย
ดร. สิรยา คงสมพงษ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาอาวุโสจาก SEAC)