หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Econ CU) และ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันเกี่ยวกับ การยกระดับความรู้และทักษะของคนในสังคมให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้จบเพียงแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเกิดเป็นความร่วมมือของทั้ง 2 สถาบันขึ้น โดยหลักสูตรมีการผสานจุดแข็งในออกแบบการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทย

Our Programs

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click Here

Coming Soon

 

Economic and Business Data Analysis with Tableau

 ภาพรวมของหลักสูตร

 • หลักสูตร Economics and Business data analysis (with Tableau) เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและวิเคระห์ข้อมูลต่างๆที่องค์กรหรือหน่วยงานมีโดยใช้มุมมองและหลักคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขและข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น นำมาสู่การตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีหลักการมากขึ้น 
 • นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจแล้ว หลักสูตรนี้ยังช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลที่เข้าใจยากเพื่อนำมาแสดงผล (Visualization) ให้อยู่ในรูปแบบที่ใครๆก็เข้าใจง่ายด้วยโปรแกรม Tableau ซึ่งจะทำให้เราสามารถสร้างแผนภูมิภาพ และ Dashboard ได้อย่างง่ายดาย 
 • เมื่อเรามีหลักการตัดสินใจที่ดี และการแสดงผลที่เข้าใจง่ายแล้ว ทักษะสุดท้ายที่จำเป็นในการทำธุรกิจคือทักษะในการนำเสนอและการเล่าเรื่อง (storytelling) ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะช่วยเสริมทักษะ ติดอาวุธให้กับทุกคนเช่นกัน 

 ตัวอย่างหลักสูตรที่คุณจะได้เรียนรู้

 • หลักสูตร Economics and Business data analysis (with Tableau) ออกแบบหัวข้อเรียนรู้ที่น่าสนใจและมุ่งเน้นการใช้ได้จริง โดยอาจารย์มากประสบการณ์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ SEAC  ยกตัวอย่างเช่น 
   • หลักคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น 
   • การใช้โปรแกรม Tableau เบื้องต้น 
   • สถิติเบื้องต้น 
   • การจัดเตรียมข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล (Data Preparation and Visualization) 
   • ทักษะการนำเสนอและการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
 • ในหลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบออนไลน์แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Online self-pace learning), คลาสสดแบบออนไลน์ (Virtual Classroom), คลาสเรียนในห้อง (In person Classroom), และวิทยากรรับเชิญจากภาคธุรกิจ (Guest Speaker session) 
 • รับประกาศนียบัตรที่ร่วมกันออกโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ SEAC และอีกหนึ่งใบจาก   สถาบันผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในการฝึกอบรม Digital Skills 4.0 การันตีด้วยยอดการใช้งานกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
 • หลักสูตรจัดเต็ม อัดแน่นถึง 50 ชั่วโมงการเรียนรู้ (รวมทั้งออนไลน์และออฟไลน์) โดยจัดการเรียนทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ 25 กันยายน ถึง 18 ธันวาคม 2564 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจ 
 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ในหน่วยงานที่ทำงานด้านการเงิน การตลาด การขาย และบัญชี ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ตัวเลข 
 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ องค์กรในหน่วยงานอื่นๆที่อยากเสริมความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
 • พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานด้านการกำหนดนโยบาย 
 • บัณฑิตจบใหม่ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ยุคใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาด้านการวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล
   

ค่าใช้จ่าย เเละรายละเอียดในการลงทะเบียน

 • ราคาพิเศษ 36,380 บาท (รวม VAT) สำหรับท่านที่สมัครภายในวันที่ 21 .. 64
 • พิเศษ สมาชิก YourNextU และศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับส่วนลด 15% จากราคาเต็ม จ่ายเพียง 36,380 บาท (รวม VAT) 
 • หากท่านสนใจ สามารถกรอกรายละเอียดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน” ด้านล่าง เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการติดต่อกลับไป เพื่อให้ข้อมูลขั้นตอนการโอนค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 
 • สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
  คุณพรธีรา (พลอย) โทร. 0982727088
  คุณอรฤดี (กบ) โทร. 0959608062

  คุณนัทชา (นัท)  โทร. 0914142465

Q&A

Q : โปรแกรม Tableau คืออะไร ?

A : Tableau เป็นโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็ว เป็นตัวช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์และแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างเป็น Visualization และDashboard ได้ง่าย เหมาะสมกับคนที่ไม่มีพื้นฐานการใช้งานมาก่อน

 

Q : ถ้าไม่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Tableau หรือความรู้เชิงสถิติมาก่อน สามารถลงเรียนได้ไหม ?

A : สามารถเรียนได้ โดย

• เรื่องของการใช้โปรแกรม – มีหลักสูตรออนไลน์สามารถเรียนรู้ได้ ถ้ามีคำถามสามารถถามทางทีมอาจารย์ใน Workshop ได้
• เรื่องความรู้เชิงสถิติ – จะมีการสอนสถิติเบื้องต้น และแนะนำ Tool ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

 

Q : ตัวโปรแกรม Tableau ที่ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่าย Licence เพิ่มเติมหรือไม่ ?

A : โปรแกรมที่ใช้ คือเป็น Tableau Public ที่ใช้ฟรี โดยผู้เรียนสามารถ Download เองได้ ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้บน Server ดังนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนโปรแกรมเพิ่มเติม

 

Q : โปรแกรมมีการวัดประเมินผลอย่างไร ?

A :  จะมีการมอง 2 ข้อ คือ

   1. การเข้าเรียนคลาส : ขาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ตลอดโปรแกรม
   2. การทำ Group Project สำเร็จ โดยมีทีมอาจารย์แนะนำ

ซึ่งถ้าทำตาม 2 ข้อ ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรของ Econ CU และ SEAC ส่วนใบประกาศนียบัตรของ Simplilearn จะได้รับหลังเรียนจบหลักสูตรออนไลน์ตามที่กำหนดไว้