บริการของเรา

YourNextU

YourNextU คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบสมาชิกรายปี พัฒนาโดย SEAC ซึ่งเป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้คุณภาพสูงได้ YourNextU เสนอหลักสูตรการพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

Organizational & People Transformation

เราจัดเตรียมโซลูชั่นที่มีบริบทเหมาะสมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ตามความต้องการด้านนวัตกรรมที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน และความต้องการภาวะผู้นำที่เน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงาน

Research Consortium

เราช่วยสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์อนาคตเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางธุรกิจ เราทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัดการ บริหาร และเป็นผู้นำโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อจัดการกับความท้าทายอันหลากหลายที่แปรเปลี่ยนและเกี่ยวเนื่องกัน

เกี่ยวกับเรา

Empower lives through learning

SEAC คือ แหล่งความรู้สำหรับทุกคนเพื่ออัพเดททักษะใหม่ให้ไม่ตกยุค เปิดมุมมองให้ก้าวทันสนามแข่งแห่งโลกปัจจุบัน เติมเต็มทุกเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังค้นหาตัวเอง คนที่อยากทลายขีดจำกัดแบบเดิม หรือผู้บริหารระดับสูงที่อยากพลิกโฉมองค์กร เรามอบหลักสูตรระดับโลกเพื่อตอบโจทย์เฉพาะสำหรับคุณ

วิดีโอ

พาร์ทเนอร์ของเรา