ธันวาคม 12, 2019

ปรับ MINDSET เปลี่ยนมุมคิดอย่างไรพิชิตใจให้เพื่อนร่วมงาน

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพราะในสังคมการทำงานไม่ว่าเราจะเก่งและมีความสามารถมากเพียงใด เราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ความเป็นจริงคือเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ในองค์กร ซึ่งก็คือ “เพื่อนร่วมงาน” นั่นเอง

แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทำให้การบริหารความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกคนเติบโตมาต่างกัน รวมทั้งอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ และตำแหน่งก็แตกต่าง หากไม่เข้าใจ ไม่เห็นความสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนร่วมงาน อาจส่งผลเชิงลบต่อการทำงาน บั่นทอนความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานหลายคนถึงกับหมดไฟหรือเป็นศัตรูกับเพื่อนร่วมงาน

อริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director – SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า แท้จริงแล้ว เราสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยการเริ่มปรับ “วิธีการมองโลกและคนรอบข้าง” หรือ Mindset ของเราเอง สิ่งนี้เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เรามีต่อพื่อนร่วมงาน

ลองสังเกตดูว่าเราคิดกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร หากเรามองเป้าหมายของตัวเองเป็นใหญ่ เห็นเพื่อนร่วมงานเป็นวัตถุสิ่งของ ไร้ค่า ไร้ตัวตน เป็นอุปสรรคที่กีดกั้นความสุขของเราเอง แสดงว่าเรากำลังมี Inward Mindset – แนวความคิดแบบติดอยู่ในกล่อง เราจะถ่ายทอดพฤติกรรมเชิงลบของเราผ่านทางคำพูดและภาษากายไปสู่เพื่อนร่วมงาน พวกเขาอาจรับรู้และปฏิบัติต่อเราในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างเราและเพื่อนร่วมงานให้แย่ลงเรื่อยๆ สังเกตง่ายๆ คนที่ใช้ชีวิตด้วย Inward Mindset มักจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง คิดว่าเป้าหมายของตัวเองสำคัญที่สุด ด้วยความคิดเช่นนี้ พวกเขามักควบคุมการทำงานของเพื่อนร่วมงาน ไม่เปิดรับความคิดเห็น เพิกเฉยและไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของทีม มองหาแต่ข้อผิดพลาด และพร้อมกล่าวโทษคนรอบข้างเสมอ

พฤติกรรมเช่นนี้เป็นการกดเพื่อนร่วมงานให้ต่ำลง เพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้น ลองนึกดูว่า หากเราเป็นเพื่อนร่วมงานของคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ เราจะรู้สึกอย่างไร เราก็อาจรู้สึกหดหู่ ไม่อยากร่วมงานหรือประสานงานด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมลดลง ไม่บรรลุเป้าหมาย สุดท้ายการเติบโตและความสำเร็จในหน้าที่การงานก็จะช้าลงด้วย

ในทางกลับกัน เมื่อเรามองเพื่อนร่วมงานว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตนเอง มองเป้าหมายของเพื่อนร่วมงานว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกับเป้าหมายของเรา และตั้งคำถามกับตนเองว่า “เราสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมเพื่อนร่วมงานให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน” ด้วยทัศนคติเช่นนี้ เรียกได้ว่าเรากำลังมี Outward Mindset พฤติกรรมของเราจะมุ่งเน้นเพื่อความสำเร็จโดยรวม เพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้น คนที่ใช้ชีวิตด้วย Outward Mindset มักมองเห็นคนรอบข้างอยู่เสมอ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานในแบบที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีเป้าหมาย มีความต้องการที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าตัวเราเอง ด้วยมุมมองการคิดเช่นนี้ จะส่งผลให้เราพยายามเข้าใจบุคคลอื่น พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อดึงและนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ

คนรอบข้างสามารถสัมผัสพฤติกรรมและความจริงใจตรงนี้ได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความสุขของทุกฝ่าย

การช่วยเหลือกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมและขององค์กร พูดง่ายๆ คือ ถ้าเราอยากพิชิตใจเพื่อนร่วมงาน เราต้องมองโลกแบบ Outward Mindset ให้เป็น เริ่มต้นจากการสังเกตวิธีการคิดว่าเรามองผลประโยชน์ของตัวเอง หรือของส่วนรวมเป็นหลัก เมื่อเรารู้ตัวเราเองแล้ว จากนั้นค่อยๆ ปรับมุมคิด พยายามมองให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น

ขอบคุณและชื่นชมในความทุ่มเทของเขาอย่างจริงใจ แบ่งปันเรื่องราว ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ อย่าคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องเสมอ กล้าพูดคุยข้อผิดพลาดของเราเอง และเปิดใจรับฟัง feedback การกระทำเช่นนี้จะค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงานของเราได้

ในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างในสังคมการทำงาน ทำให้เราสนใจเป้าหมายของตัวเองเป็นหลัก มองข้ามความต้องการ และความรู้สึกของผู้อื่น สุดท้ายก็ตกลงไปในกล่องแห่ง Inward Mindset ได้อย่างง่ายดาย การปรับเปลี่ยน Mindset หรือเปลี่ยนมุมมองในการมองโลก มองตัวเรา และมองคนอื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานการแสดงพฤติกรรมของคนเรา อาจต้องใช้เวลาค่อยๆ ฝึกฝน ปรับมุมมองจาก Inward Mindset มาเป็น Outward Mindset

เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนร่วมงานและประสิทธิภาพการทำงานค่อยๆ พัฒนาดีขึ้นตามลำดับ การฝึกฝนพัฒนาในเรื่องนี้สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หากมีสถานที่ที่เหมาะสม มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำและเพื่อนๆ ที่พร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีการมองโลกไปพร้อมๆ กันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกสนุกและพัฒนาตัวเราเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น