กุมภาพันธ์ 6, 2020

“5+2+7” รหัสคิด “ออกแบบชีวิต” สู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

หากตัวเรากำลังสงสัยว่าการ “ออกแบบชีวิต” เส้นทางชีวิตและอาชีพการงานในปัจจุบันมีความสำคัญและสามารถอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมการทำงานและการใช้ชีวิตได้หรือไม่

วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักเทคนิคลัดในการพัฒนา Mindset และ Skill การทำงาน เพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้น โดย คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการใช้ชีวิตและอาชีพการงาน ได้แบ่งปันสูตรลับซึ่งสรุปเป็นรหัสคิด “5+7+2” จากงาน Creative Talk Conference 2020 ที่ผ่านมา

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

เธอกล่าวว่าการรู้จัก Mindset หรือวิธีคิดที่ถูกต้อง มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะ Mindset คือการสร้างพลังแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ในขณะที่การพัฒนา Skill หรือทักษะการทำงานคือเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนตัวเราไปบนเส้นทางชีวิตและการทำงาน ขอสรุปเป็น “5+2+7” รหัสคิดออกแบบชีวิตที่ดีกว่าเดิม ได้ดังนี้

ออกแบบชีวิต

5 Mindset สร้างความคิดเชิงบวก

1.Growth Mindset

ความคิดเชิงเติบโต หมายถึงการที่เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าทุกอย่างสามารถพัฒนา ปรับปรุงได้ ถ้าทุ่มเท และทำงานหนัก (ตรงข้ามกับคนที่มีวิธีคิดแบบ “Fixed Mindset” ที่จะชอบคิดว่า “เรื่องนี้ฉันไม่เคยเรียน เรื่องนี้ฉันไม่เคยทำ ฉันจะไม่มีวันทำมันได้”)

2.Outward Mindset

วิธีการมองโลกผ่านเลนส์ใหม่ ที่มองเห็นความต้องการและความท้าทายของคนอื่นไม่ต่างจากตัวเรา ทำให้เราเห็น เข้าใจผู้อื่น และทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

3.Learning Mindset

คนที่มี Learning Mindset มักจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงผลักดันในตัวเองให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท้าทายตัวเองอยู่เสมอ เพื่อผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นกว่าเดิม

4.Agile Mindset

คนที่มี Agile Mindset  จะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความล้มเหลว แต่จะขยันหามุมมองหรือวิธีใหม่ๆ เปิดรับความคิดและมองหาคนอื่นมาช่วยเหลือเพื่อร่วมกันทำงานจนบรรลุเป้าหมาย

5.Curious Mindset

Mindset  ของความอยากรู้อยากค้นหาคำตอบอยู่เสมอ สามารถพาตัวเองไปอยู่ในโลกข้างนอกที่ไม่คุ้นเคย เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ออกแบบชีวิต

ปั้น 2 ทักษะสู่เป้าหมายการใช้ชีวิต

การพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตของเรา อยากให้มองไป 2 ทักษะสำคัญคือ Soft Skills เช่น ทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิต การเข้าสังคมและการทำงาน

ในขณะที่ Technical Skills คือทักษะนำไปใช้พัฒนาการทำงานเฉพาะด้านให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้นเพื่อไปสู่เป้าหมาย เราทุกคนจำเป็นต้องผสมผสานทักษะทั้งสองด้านไปพร้อมๆ กัน

ออกแบบชีวิต

แล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดี?

มารู้จัก 7 เคล็ดลับรอบๆ ตัวเราเพื่อการออกแบบชีวิตที่ดีกว่าเดิมกันเลย

เคล็ดลับดีๆ มักอยู่รอบตัวเราเสมอ คุณอริญญา ได้สรุปประสบการณ์ส่วนตัวของเธอ นำเสนอเป็น “7 เคล็ดลับ” ให้ลองคิดตามต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนวิธีที่เราพูดกับตัวเอง เพราะสิ่งที่เราคิดหรือพูดกับตัวเองจะเปลี่ยนตัวเราไปตามนั้นได้ในที่สุด
  2. เปลี่ยนจาก “ภาษา” ที่เราใช้พูดกับคนอื่นๆ เพราะพลังแห่งคำพูดดี สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้
  3. เลือก Mindset ที่ต้องการใช้
  4. เรียนรู้และลงมือทำทุกๆ วัน
  5. พาตัวเองไปอยู่กับคนที่มี Mindset แบบที่เราต้องการจะเป็น
  6. พยายามสร้างมันให้เป็นนิสัย
  7. พาตัวเองออกจาก Comfort Zone

ดังนั้นใครที่ต้องการทางลัดเพื่อไปถึงเป้าหมายของชีวิต อย่าลืมรหัสลับ “5+2+7” คิด ออกแบบชีวิต ที่ดีกว่าเดิม