พฤษภาคม 17, 2021

Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่

ทำความรู้จัก Outward Leadership คำตอบของ “ผู้นำ” ยุคใหม่ ติดอาวุธรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

ยุคนี้ทุกองค์กรต่างต้องการก้าวเป็นผู้นำในภาคธุรกิจของตน แต่หลายองค์กรยังประสบปัญหาในการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับดิสรัปชั่น (disruption) ที่จู่โจมเข้ามาในแทบทุกมิติ โดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประกอบธุรกิจในทุกระดับเกิดความผันผวนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

ล่าสุด SEAC (เอสอีเอซี) หรือ South East Asia Center ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกหนึ่งบริษัทในเครือของบริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ที่เปิดตัวเมื่อปี 2562 ภายใต้สถานการณ์โควิด SEAC มองว่าทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดยปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้คงหนีไม่พ้น “คนในทีม”

และคนสำคัญในการพาทีมไปสู่เป้าหมาย คือ “ผู้นำ” ซึ่งผู้นำที่มีทักษะ Outward Leadership คือการบริหารจัดการทีมที่ดี จะสามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายระหว่างทางได้ดีกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่าย และถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสวยงาม

โดย SEAC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับคนและยกระดับศักยภาพองค์กร ได้แนะนำให้รู้จักสองความแตกต่างของภาวะความเป็นผู้นำแบบ Inward ที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และแบบ Outward ที่เห็นใจคนอื่น (Outward Leadership) เพื่อผลักดันผู้นำให้มีทักษะการสร้างสุดยอดทีมเวิร์ก เพื่อให้ทุกคน ทุกทีม และทุกองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่างแท้จริง