มิถุนายน 18, 2020

อะไรคือทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ในยุค Disruption?

ในยุคปัจจุบันที่เกิด Digital Disruption นั้นสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การใช้สื่อ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเราแตกต่างไปจากยุคก่อนเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง คงไม่มีใครนึกภาพที่เราจะใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนที่สามารถดูวิดีโอ ฟังเพลง รวมถึงการวิดีโอคอลโดยเห็นหน้า ซึ่งถ้าย้อนกลับไปคงไม่ใช่เรื่องที่ใครจะคิดว่าเกิดขึ้นจริง

และด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไว เราจึงตามกระแสที่เปลี่ยนแปลงจากการเกิด Digital Disruption ให้ทันท่วงที หลัก HR 4.0 เป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อรับมือกับการที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ประกอบธุรกิจใหม่ หรือส่งเสริมการค้ารูปแบบใหม่ๆ ได้ถูกจำแนกออกเป็นกลุ่ม 3 ทักษะพื้นฐาน ดังนี้

ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

  • การปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่างกัน (Foundational Literacies) — ซึ่งแปลง่ายๆก็คือ ‘กลุ่มทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต นั่นเอง ประกอบไปด้วย ทักษะด้านภาษา, ทักษะด้านคำนวณ, ทักษะด้านเทคโนโลยี, ทักษะด้านวิทยาศาสตร์, ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม, ทักษะการเงินที่รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการ’ เพราะเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆได้ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

เรียกว่าเป็นทักษะที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่เราควรเรียนรู้ให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงของแต่ละทักษะ เพราะถือว่าเป็นทักษะที่ถูกใช้บ่อยเพราะเป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้ในสาขาอาชีพ

  • การจัดการกับปัญหา (Competencies) — หรือความท้าทายที่ต้องเจอในชีวิต ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับความท้าทายในโลกเก่า  ประกอบไปด้วย ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์, ทักษะการคิดสร้างสรรค์, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะด้านการร่วมมือ

    เป็นทักษะที่ไม่ได้มาจากหนังสือหรือแบบเรียน แต่เป็นทักษะที่มาจากประสบการณ์ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญมากเพราะทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นและสังคมได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดการตัวเองกับสภาพสังคม (Character Qualities) — กลุ่มทักษะที่ใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบไปด้วย ความอยากรู้อยากเห็น, ความคิดริเริ่ม, ความวิริยะ, การปรับตัว, ความเป็นผู้นำ, ความตื่นรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มทักษะนี้จะเน้นไปที่การแก้ปัญหา ซึ่งไม่ใช่แค่การติดต่อสื่อสาร แต่เมื่อทำงานสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเจอกับปัญหา ซึ่งการมีทักษะในกลุ่มนี้จะช่วยให้เราผ่านปัญหาไปได้อย่างดี

โดยทั้งสามอย่างถือว่าเป็นทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่หลายคนควรฝึกฝนให้ตัวเองพร้อมรับมือกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป หากคุณสามารถทำได้ตามนี้ ก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดน Disruption จากสิ่งไหน ก็ปรับตัวและจัดการได้อย่างไร้กังวล