มกราคม 30, 2019

1.มีหน้าที่รับผิดชอบใหม่ – เช่นเมื่อเริ่มงานใหม่หรือได้ตำแหน่งใหม่ ความ proactive จะช่วยให้เรียนรู้และปรับตัวได้เร็วขึ้น

2.พร้อมเสมอแม้เจอการเปลี่ยนแปลง– เมื่อคุณฝึกตัวเองให้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในจุดที่ขาดอยู่เสมอ จะเจอกี่ disruption ก็ไม่หวั่นไหว

3.ไม่ล้มเลิกเมื่อเจออุปสรรค – เส้นทางสู่ความสำเร็จทุกเส้นทาง ย่อมมีอุปสรรค เป้าหมายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นจะทำให้ก้าวข้ามผ่านไปได้

4.รับผิดชอบหน้าที่ได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง – ในการทำงานเป็นทีม ความ proactive จะช่วยให้คุณเป็น team player คนสำคัญ

5.จัดลำดับความสำคัญได้เสมอ เพราะจุดหมายอาจมีมากกว่าหนึ่งสิ่ง ความเข้าใจในความสามารถของตัวเองและจุดที่ต้องพัฒนา จะช่วยให้ลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องทำชัดเจนขึ้น

6.เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว – team motivation คือสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เมื่อมีเป้าหมายใหญ่ การช่วยกันสร้างแรงผลัก จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ด้วยกัน

7.รู้หน้าที่และความสำคัญของตัวเองเสมอ – แม้ในเวลาที่แผนบางอย่างไม่ชัดเจน ผู้ที่มี Self-Leadership จะไม่มัวสับแต่สนในบทบาทของตัวเอง แต่จะยึดมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้และปรับตัวตาม

8.ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ – สร้างจุดหมายของตนเอง และตั้งใจทำให้สำเร็จได้จากการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองขาดอยู่เสมอ

9.ปล่อยวางกรอบความคิดเก่าๆ – วิธีการมองหรือ mindset เก่าๆ อาจไปกับเป้าหมายใหม่ที่ตั้งใจไม่ได้ การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจะพาคุณไปสู่จุดหมายใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ

10.สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง – บางครั้งคุณก็ต้องการกำลังใจ ซึ่งคุณสามารถสร้างสิ่งนี้ให้ตัวเองได้ เมื่อรู้ว่าคุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้ เพียงแค่เข้าใจ Self-Leadership