มกราคม 30, 2019

สำหรับหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูง การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในทีม คือหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

E3 นำเสนอวิธีการสร้างบทสนทนา ที่จะช่วยปลุกพลังให้ลูกทีม และสร้างกำลังใจในการไปถึงจุดหมายได้ โดยใช้บทสนทนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังให้ทุกคนมุ่งไปที่ความสำเร็จ

 

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
– รู้วิธีสร้างความไว้วางใจระหว่างหัวหน้าและลูกทีม
– เข้าใจการสร้างบทสนทนาที่ทำให้คนในทีมเกิดความมั่นใจที่จะไปสู่ความสำเร็จ
– สร้างความรับผิดชอบในการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน