มกราคม 30, 2019

Self-Leadership Program

เพราะภาวะผู้นำไม่ได้จำกัดเพียงแค่คนที่มีหน้าที่หรือตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะสวมบทบาทผู้นำ เพื่อพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง รวมไปถึงคนรอบข้างได้

 

สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้
– เข้าใจวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง
– เข้าใจขีดความความสามารถของตัวเอง และรู้จักพัฒนาทักษะที่ขาดอยู่เสมอ
– สร้างจุดหมายให้ตนเอง และไปถึงจุดหมายนั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร