Leading Innovation with Design Thinking

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร LEADING INNOVATION WITH DESIGN THINKING ช่วยสร้างสมรรถนะและกรอบแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ การจัดเนื้อหาของหลักสูตรนี้เป็นในลักษณะการคิดเชิงแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่น ที่คุณสามารถเลือกสรรเฉพาะหลักสูตรที่ตรงความต้องการของคุณอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้มข้นในการพัฒนาการคิดเชิงแก้ปัญหา Design Thinking Boot Camps หรือการนำหลักสูตรไปปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อชี้แนะผู้เรียนผ่านการนำไปประยุกต์ใช้ การปฏิบัติงาน และการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในที่ทำงาน

 

หลักสูตรการ Design Thinking ของเรา ได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและพัฒนาร่วมกับ Stanford Center for Professional Development โดยนำเนื้อหาหลักสูตรมาจากสถาบันการออกแบบแฮสโซ แพลตเนอร์ (Hasso Plattner Institute of Design) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ถ่ายทอดมาทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เวิร์คช็อปของเราเน้นเรื่องกิจกรรมเป็นจุดศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการนำไปใช้จริงให้เกิดผลลัพธ์ เราสร้างความมั่นใจและความสามารถเพื่อให้มีการนำการคิดแบบ Design Thinking กลับไปใช้ในการทำงาน

benefits_services

ประโยชน์

แนวคิดใหม่ การคิดแบบ Design Thinking ที่นำไปปฏิบัติได้จริง และกระบวนการสร้างนวัตกรรม พร้อมเครื่องมือที่สามารถปรับให้เหมาะสมได้ทั่วทั้งองค์กร ดำเนินการให้วัฒนธรรมการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นความสามารถหลักและข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร

 

ประสบการณ์ใหม่ของลูกค้า กรอบแนวคิด การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นด้วยการค้นหาและระบุความต้องการเชิงลึกที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และทำงานแบบย้อนกลับ เพื่อออกแบบกลยุทธ์สินค้าที่น่าอัศจรรย์ และมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อลูกค้า

 

กรอบความคิดใหม่ –“การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก” ที่สนับสนุน และสร้างความสุขในการทดลอง วัฒนธรรมในความพยายามทำสิ่งที่แตกต่าง เรียนรู้ที่จะล้มเหลวด้วยต้นทุนต่ำ และเดินหน้าต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

ผู้นำธุรกิจ และผู้บริหาร

ผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงฉับพลันหรือดิสรัปชั่น ผู้ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และสร้างความคล่องตัวให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส

ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความปรารถนาที่จะสร้างให้บุคลากรมีความสามารถและกรอบแนวคิดมุ่งเน้นด้านการสร้างนวัตกรรม

Leaders of All Levels

ผู้นำทุกระดับ ในทุกอุตสาหกรรม

ผู้ที่ต้องการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง ที่สามารถแข่งขันได้ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจ (Business Landscape) ที่มีความเปราะบางและไม่แน่นอนสูง