1700

เรียนรู้และพัฒนาไม่หยุดยั้ง

เพื่อองค์กรที่ก้าวหน้าด้วย คอร์สออนไลน์ 

จากสถาบันชั้นนำระดับ World-Class

เพียง 1,700 บาท*/ 3 เดือน

4000

โอกาสเพิ่มทักษะบุคลากรด้วย

VIRTUAL CLASS การเรียนรู้เสมือนจริง

และคอร์สออนไลน์จากสถาบันระดับโลก

เพียง 4,000 บาท*/ 3 เดือน

pystech

แบบประเมินเหล่านี้สำคัญอย่างไร?

 • เรียนรู้จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของบุคลากร
 • วัดทักษะทางเหตุผลและอารมณ์ของบุคลากร
 • ปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตรงจุด
 • ใช้ทำนายศักยภาพการเติบโตในอนาคต
12

ทำไมต้องเลือกเรา?

 • คอร์สคุณภาพจากสถาบันชั้นนำระดับ World – Class อย่าง Simplilearn และ Coorpacademy กว่า 200 หลักสูตร
 • รับบัตรประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
  (*เฉพาะหลักสูตรที่ระบุเท่านั้น)
 • เนื้อหาทันสมัยทันโลกอนาคต
 • ครอบคลุมหมวดทักษะจำเป็นของบุคลากรยุคใหม่
 • เน้นพัฒนาและเพิ่มทักษะให้บุคลากรทุกสายงานรอบด้าน
 • เรียนได้ไม่จำกัดครั้งทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวกของผู้เรียน
Cha1

หลักสูตรครอบคลุมทักษะ

 • Agile Academy
 • Influencing Skills​
 • Product, Process and Project Management
 • Self Management​
 • Industry 4.0
 • Management & Leadership
 • Sales & Marketing
 • Shifting Mindset

ตัวอย่างคอร์สที่ได้รับประกาศนียบัตร

Marketing-&-Online-Advertising

Digital Marketing

 • Digital Marketing Certified Associate
 • Advanced SEO
 • Advanced Web Analytics
pexels-photo-3734617

Project Management & Continuous Improvement

 • Agile Scrum Master
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Management PMP Certification Training Course
pexels-photo-1181677

Web Development

 • Amazon Web Services Solution Architect
 • Angular Training
 • DevOps
photo-1553678324-f84674bd7b24

AI & Machine Learning

 • Machine learning
photo-1542744173-05336fcc7ad4

Big Data & Data Science

 • Data Science with Python
 • Apche Spark & Scala
 • Big Data & Hadoop Administrator
pexels-photo-3183156

Data Analytics & Visualization

 • Business Analytics with Excel
 • Data Visualisation with Microsoft Power BI
 • Tableau Desktop 10 Qualified Associate

พาร์ทเนอร์ของเรา

สมาชิกของเรา