Introduction4Line LearningTestimonialsTrainersSample Case
Introduction
4 วิธีการเรียนรู้สำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของคุณ สร้างการมีส่วนร่วม และ เกิดผลลัพธ์
เมื่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหา รวมถึงบริบทของการเรียนรู้ถูกวางแผนอย่างดี เหมาะสมกับเส้นทางการเรียนรู้ของคุณ จะช่วยเร่งความก้าวหน้าในการพัฒนาความคิดและความสามารถ กระบวนการนวัตกรรมที่ผสมผสานวิธีการเรียนรู้สำคัญ 4 วิธี เพื่อนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เรียน
4Line Learning
OnLine
การจัดระเบียบการเรียนรู้อย่างเหมาะสมของเนื้อหา ทฤษฎี โมเดล และ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเรียนรู้ก่อนเริ่มเส้นทางการเรียนรู้จริง​
ผู้เรียน...
 • เรียนรู้ผ่านบทความ วิดีโอ ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ด้วยระบบเรียนรู้ออนไลน์ในเวลาที่สะดวก​​​
 • เรียนรู้ทฤษฎี และเนื้อหาเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านประสบการณ์เรียนรู้บนแพลตฟอร์ม​​
ประสบการณ์ที่ได้รับ...
 • ประสบการณ์เชิงดิจิทัล (Podcast, E-learning, บทความในรูป PDF, Micro-learning) เพื่อเรียนรู้แนวคิดและความรู้ใหม่ หรือการทดสอบองค์ความรู้ผ่านการทำแบบทดสอบ​​
 • มุ่งเน้นในข้อมูลใหม่ ๆ ในด้านกรอบคิด ทักษะ และ พฤติกรรมที่ต้องการ​​​
 • รูปแบบการเรียนรู้ทางเดียว ทั้งแบบสดหรือที่บันทึกไว้​
Testimonials
What our learners say
 • สุพิชชา นารถน้ำพอง
  ในส่วนที่เป็นการเรียนออนไลน์ ในคอร์สมีเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริง การเรียนออนไลน์มาล่วงหน้าเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจและที่จะนำไปต่อยอดในคลาสรูปแบบอื่น ๆ ด้วย ตอนที่ได้เรียนออนไลน์ก็ได้เรียนผ่านวิธีการนำเสนอหลากหลาย เช่น สื่อที่แนบมาให้ได้อ่าน และคลิปนำเสนอ พอมาต่อ workshop ก็ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทั้งความรู้และประสบการณ์จริง ๆ กับทั้งผูู้เรียนที่หลากหลายอายุและประสบการณ์
  สุพิชชา นารถน้ำพอง
  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สิรภพ ฉัตรชัยพลรัตน์
  สำหรับคอร์สนี้รู้สึกประทับใจเพราะในส่วนของการเรียนออนไลน์ก็มีเนื้อหาเข้มข้น มี pre-assessment มี quiz คอย check up ความเข้าใจของตัวเองเป็นระยะ ช่วงท้ายก็มีสรุปให้ ยิ่งมีกิจกรรมที่ให้ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยยิ่งรู้สึกชอบ เพราะได้เอาความรู้ที่ได้เรียนมาลองทำจริง จึงเป็นการฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาช่วงออนไลน์
  สิรภพ ฉัตรชัยพลรัตน์
  เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล บริษัท Cosmos
 • ฐิตพัฒน์ คงพัฒนะโยธิน
  การเรียนออนไลน์อย่างเดียวรู้สึกว่าเหมือนเรียนอยู่คนเดียว ไม่จูงใจให้เกิดการเรียนรู้ แต่คอร์สของ SEAC มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนท่านอื่นด้วยแม้ใน virtual classroom ทำให้ความสุขในการเรียนมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามีผู้เรียนคนอื่น ๆ เรียนร่วมกัน การเรียนทฤษฏีมาแล้ว ต้องทำปฏิบัติให้ได้ด้วย เหมือนฟุตบอล ถ้าเรารู้แต่ไม่ฝึก เราก็ทำไม่ได้ ในคอร์สนี้ได้รับเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตและการทำงานและลองฝึกปฏิบัติ ตอนนี้เลยรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นน
  ฐิตพัฒน์ คงพัฒนะโยธิน
  นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 4
Trainers
What Our Trainer Says
 • เจมส์ เอนเกล (จิม)
  สิ่งที่แตกต่างไป คือ จากที่เคยมุ่งเน้นที่ผู้สอน หัวข้อ และ เหตุการณ์เพื่อการเรียนรู้ ไปสู่ การมุ่งเน้นที่ชุดทักษะ กรอบคิด เครื่องมือ และบริบทของผู้เรียน
  เจมส์ เอนเกล (จิม)
  Chief Learning Architect and Co-creator of 456 Smart Learning
 • กรินทร์ โปสาภิวัฒน์
  หลายคนชื่นชมการยกระดับการเรียนรู้แบบผสมผสานของ 4Line Learning เพราะช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้แบบ In-Line หรือ Onsite โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จาก On-Line กับบริบทของผู้เรียน และเพิ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วย Front-Line รวมทั้งใช้ Bee-Line เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆ
  กรินทร์ โปสาภิวัฒน์
  Executive Consultant
Sample Case
การผสมผสานการเรียนรู้แบบ 4Line สู่ SMART Learning
ตัวอย่างโปรแกรม: Interview & CV Writing Certification course experience
sample-case-1
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา:
OnLine
เป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ เช่น การอ่านบทความ ดูวิดีโอ และทำแบบทดสอบ ในเวลาที่คุณสะดวก
sample-case-2
สะท้อนการเรียนรู้และทดลอง:
FrontLine
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และคิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ และสร้างผลลัพธ์สำหรับสถานการณ์นั้นๆ ด้วยเครื่องมือและการสนับสนุน ตลอดเส้นทางการอบรม​
sample-case-3
แบ่งปันและฝึกฝน:
InLine • BeeLine • FrontLine
นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้สู่ learning lab แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกฝน และรับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนร่วมคลาส ผู้ฝึกสอน หรือ โค้ช
footer-logo
Empower Lives Through Learning
FacebookYouTubeLinkedInLineTwitterInstagram
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์